Vaše dotazy

  • Mohlo by vás zajímat

    

   Jaké jsou vize a hodnoty, které naše škola vyznává?

   Naší vizí je učinit z dětí „dobrou půdu“ — pro Boží jednání v jejich životech, pro další vzdělávání a pro život ve společnosti.
   Co to znamená? Naším zřizovatelem je Jednota bratrská a my, učitelé, věříme, že náš život má díky Ježíši Kristu smysl a poslání. Zároveň si uvědomujeme, že víra není z nátlaku a manipulace, ale ze svobodné volby. Neučíme náboženství, žákům svou víru nepodsouváme, ale chceme jim na svých životech zprostředkovat to, čemu sami věříme.

    

   Je škola otevřená i žákům a rodičům, kteří nejsou křesťané?

   Ano, naprosto. V naší škole jsou žáci přijímáni bez ohledu na jejich přesvědčení a víru.

    

   Jak se následování víry a odkazu J. A. Komenského prakticky promítá do školního života?

   Komenský neuvěřitelným způsobem ovlivnil školství v celém světě — vždy se snažil nacházet lepší řešení, více respektovat potřeby žáků, zdůrazňoval smysl vzdělávání. Ale nejen to! Byl zároveň knězem, dokonce biskupem, Jednoty bratrské a usiloval o to samé jako my — aby žáci nezůstávali zahledění jen do sebe, ale aby se v nich probouzela citlivost k tomu, co je přesahuje.

    

   Liší se výuka u nás od běžných škol?

   Ano, liší. Mnoho dobrých věcí máme s běžnými školami společné — předměty v rozvrhu vás nepřekvapí, většina vyučovacích hodin má 45 minut, rádi dáváme dobré známky… Díky tomu, že jsme malá škola, máme i řadu odlišností a výhod. Učíme děti v menších skupinách, můžeme díky tomu snadněji vyrazit do přírody, žáci mají možnost spolupracovat napříč ročníky. A také učíme písmo Comenia script.

    

   Kolik žáků máme ve třídách?

   Usilujeme o to, aby žák byl součástí kolektivu a zároveň byl prostor věnovat se mu individuálně — většinou tak pokládáme za ideální mít do 15 žáků na hodině. Výjimkou jsou hodiny cizích jazyků, kde je počet žáků nižší — obvykle do deseti.

    

   Spojujete třídy z více ročníků?

   Ano, pokud to žákům může prospět. Myslíme si, že věkově smíšené kolektivy mohou být pro žáky přínosem — získávají zkušenosti od starších, nebo se naopak učí předávat své poznatky mladším. I tak jsou skupiny menší než na běžných školách a žáci nepřicházejí o pozornost učitele.

    

   Jaké cizí jazyky se u nás žáci učí? 

   Od 3. třídy učíme anglický jazyk. Na druhém stupni přidáváme jako druhý jazyk španělštinu. Proč právě španělštinu? Kromě toho, že máme skvělé vyučující, si myslíme, že tento jazyk má budoucnost. Španělsky mluví na světě přes 500 milionů lidí! Zároveň je tento jazyk dobrým startovacím bodem pro studium dalších jazyků. Výuku jazyků podporujeme výměnnými pobyty — třikrát jsme letěli do Španělska, zveme zahraniční návštěvy a snažíme se žákům zprostředkovat kontakt s rodilými mluvčími.

    

   Kdo jsou naši učitelé a na co klademe při jejich výběru důraz? 

   Výběr dobrého učitele je složitá otázka. Nejde nám totiž jenom o jeho kvalifikaci, ta je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Kromě toho učitel musí vzít za svou naši vizi, brát své povolání zároveň jako poslání a usilovat o to, aby se stále rozvíjel. Zároveň je důležité, aby učitel umožnil žákům v hodinách zažívat úspěch, měl je rád a podporoval je v jejich rozvoji. Jsme rádi, že je náš učitelský sbor pestrý — jsou v něm muži i ženy, mladí plní ideálů i starší a zkušenější kolegové.

    

   Využíváme ve škole nové technologie?  

   Ano, rozhodně! V řadě předmětů využíváme iPady a Chromebooky, díky kterým je možné výuku více individualizovat, zpestřit a propojit se světem okolo nás. Žáci mohou využívat i další techniku: interaktivních tabulí, počítačů apod. Zároveň se snažíme udržet v informačních technologiích krok s dobou — od září 2021 vyučujeme předmět Informatika podle nových metodik iMyšlení a navýšili jsme počet hodin tohoto předmětu. 

    

   Jak se u nás hodnotí?

   Když se řekne „hodnocení“, tak si možná vybavíte slovo „známky“. To nám přijde škoda. Myslíme si, že hodnocení může být užitečnější než jen známka do žákovské. Mělo by totiž v první řadě sloužit k tomu, aby se žák dokázal poučit z chyb a příště si počínat lépe. Velký důraz proto klademe na zpětnou vazbu a sebehodnocení žáka. Známky jsme nicméně úplně neopustili. Používáme francouzský systém bodování, kdy nejlepší výsledek, kterého žák může dosáhnout, je „dvacítka“. 

    

   Platí se školné?

   Rodiče přispívají svým darem na potřeby školy. Z tohoto příspěvku se kupují jak učební pomůcky pro žáky (např. pracovní sešity) a přispívají i k dalšímu rozvoji školy. Dary je možné odepsat si z daní. Pokud by však dar byl překážkou, je vždy možné se domluvit na individuálním řešení.

    

   Můžou k nám přestoupit žáci z jiných škol?

   Ano, můžou. Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás.

    

   Jak se mohu jako rodič zapojit do života školy?

   Jsme otevřeni pro spolupráci v jakékoliv podobě — rodiče nám například chodí povídat o svých zaměstnáních, spoluorganizují výlety a exkurze nebo se účastní ranních zahájení.

    

   Má škola samostatnou jídelnu? Jak dbá na zdravé stravování?

   Ano, škola disponuje vlastní jídelnou. Žáci jedí u stolu společně s učiteli — je to čas si popovídat, užít si výborné jídlo od našich kuchařů a zároveň se učit ohleduplnosti a správným návykům při společném stolování.