• O škole

    • Brána, základní škola a mateřská škola je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2008 jako plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm. Zřizovatelem je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace. 

     Škola i školka je založena na principech křesťanství předávaných především osobním přístupem pracovníků. Škola je otevřena pro všechny děti nehledě na otázky víry. Naším specifikem je důraz na pravidelnou, praktickou a aktivní spolupráci rodič – žák – učitel. Bez ní by tato škola ani nevznikla. To, že naše škola má podtitul „s estetickým zaměřením“ znamená, že chceme v dětech větší mírou podporovat vztah k hudbě, tvořivosti a přírodě.

     Hlavní předností naší školy je práce s dětmi v malém kolektivu do 15 dětí ve třídě. Jde nám o individuální přístup ke každému dítěti. V tomto ohledu jsme školou rodinného typu.

     Jak základní tak i mateřská škola mají zajištěn veškerý servis jako ostatní školy – školní družina a školní jídelna přímo ve své budově.

     Máme velkou radost, že můžeme učit děti zcela svobodně, v pokojné atmosféře a za velké podpory rodičů a Jednoty bratrské. Přejeme si, aby naše nová škola (zrekonstruovaná a otevřená 4. 9. 2017) byla oázou radosti a pokoje, souhrou důslednosti a laskavosti, aby pevně pokračovala v tradici českého školství, založeného na učení biskupa Jednoty bratrské Jana Ámose Komenského.   

     Mgr. Dana Kašparová, 
     ředitelka

  • Naše hodnoty

    • Bezpečné prostředí
    • Vytváříme prostředí, ve kterém se děti můžou cítit bezpečně. Problémy řešíme co nejdříve, všechny děti podporujeme a fandíme jim v rozvoji.

    • Podporujeme zvídavost
    • Chceme, aby se děti učily samy pro sebe a znalosti dokázaly prakticky využít. Podporujeme přemýšlení, odhalování spojitostí a kreativitu.

    • Malé kolektivy
    • V ročnících nemáme více než 15 dětí. Chceme, aby učitelé své žáky dobře znali a mohli se zaměřit na jejich individuální potřeby.

    • Výlety, exkurze
    • Každý školní rok se snažíme do harmonogramu zahrnout různé výlety a exkurze, kde se žáci s probranou látkou setkávají v reálném životě a kde se můžou dále rozvíjet a rozšiřovat svoje obzory.

    • Přátelští učitelé
    • Učíme, protože je to pro nás poslání a radost. Snažíme se najít silné stránky každého dítěte a rozvíjet je. Cíleně pracujeme s talentovanými dětmi.

    • Vztah k přírodě
    • V rámci zaměření školy vedeme žáky ke vztahu k přírodě. Rádi chodíme na výlety a procházky do okolních lesů. Také se účastníme akcí úklidu odpadků.