Novinky

     • Fotky z Vánočního koncertu

     • Milí rodiče a přátelé školy, tento týden proběhl tradiční Vánoční koncert v Hotelu Centrál. Vzhledem k aktuálním opatřením se ho účastnili žáci základní školy a i hostů nebylo tolik. Koncert jsme zároveň přenášeli online skrze platformu Youtube. Přenos si můžete ze záznamu pustit ZDE.

      Na naší Facebookové stránce najdete album fotek z koncertu.

      Děkujeme za vaši přízeň! :)

     • Vánoční pozdrav

     • V Nové Pace 17. prosince 2021

      Milí rodiče a přátele školy,

      do konce roku již mnoho dní nezbývá. Přála bych si potkat se s každým z vás, popřát vám k svátkům a k novému roku. Realita je však taková, že s některými se potkám určitě, ale s většinou z vás se už v nejbližších dnech neuvidím. 

      Proto bych vám všem chtěla vyjádřit svou radost z toho, že jsme od září mohli děti řádně vzdělávat ve škole (když nepočítám jeden výpadek), že jsme i vás, rodiče, mohli ve škole běžně potkávat, protože i vy sem patříte. A také že znovu můžeme s dětmi zpívat, cvičit a pilně pracovat.

      Velice si vážím naší vzájemné podpory a součinnosti, úcty a ochoty si vzájemně naslouchat, komunikovat, zdvořile hledat řešení do situací, které život ve škole přináší, aby byly vždy ku prospěchu dítěte.

      Stále vkládáme do dětí, že jsou jedinečné, Bohem obdarované. Toužíme po tom, aby se každý rozvíjel, dělal pokroky dle možností, které má. Moc nám záleží na tom, aby každý žák Brány mohl prožívat úspěch a poznal, že pracovat pilně a poctivě se vyplácí, že to přináší výsledky. Z duše se nám příčí srovnávání dětí mezi sebou, trestání špatnými známkami či ponižováním. Na druhé straně také víme, že děti nejsou andělé, že jim velice prospívá řád, jasná pravidla a stará, dobrá kázeň. Také máme na paměti, že v mnoha výchovných postupech se výsledky nedostaví hned, ale až za delší dobu. 

      Dále bych vás, rodiče, chtěla ujistit v tom, že když jste dostali od Pána Boha děti, získali jste také moudrost a veškeré vybavení pro to, jak své děti vychovávat a vést. Prosím, nedejte se zviklat různými moderními vlivy a nepedagogickými směry, které se sice mohou tvářit zajímavě, ale v důsledku škodí. Tradiční křesťanské hodnoty jako úcta, pokora, vděčnost, odpuštění a poslušnost se mohou zdát zastaralé, ale je tomu přesně naopak. Jsou stále aktuální, bezpečné a perspektivní.

      Závěrem vás chci pozvat i s vašimi dětmi na Dětskou vánoční slavnost Jednoty bratrské v neděli 19. 12. v 9.00 v Centrálu. Přeji vám, abyste prožili radostné Vánoce, zvenku ničím nezkalené, šťastné a pohodové. V novém roce 2022 buďte zdraví, stateční, mějte se spolu rádi, užívejte si přátelství a zázemí rodiny a také školy. 

      Mgr. Dana Kašparová, ředitelka