Novinky

     • Létající ptačí krása - vyhlášení

     • I. Kategorie MŠ

      1. Adriana Urbanová
      2. Anna Boldrini
      3. Pavla Pernerová

      II. Kategorie ZŠ (1. stupeň)

      1. Jiří Vazda
      2. Vít Šenkýř
      3. kolektiv 4-5tř.

      III. Kategorie ZŠ (2. stupeň)

      1. Mikuláš Merhulík
      2. Tereza Havlová
      3. Eliška Pudilová
     • Návrat k prezenční výuce

     • Od pondělí 30. listopadu 2020 se otevírá prezenční výuka pro celou ZŠ Brána.

      Žáci se budou vzdělávat dle původního rozvrhu. Mají povinnost nosit roušky, mít ve třídě teplé oblečení z důvodu častého větrání.

      Tělesná výchova bude probíhat formou vycházek a cvičení venku, předmět Pěvecký sbor bude mít formu tance nebo dramatické výchovy.

      Školní družina ranní a odpolední , také školní jídelna jsou v běžném provozu.

      Dle doporučení ministerstva budou žáci vzděláváni také ve venkovních prostorách.

      Rodičům není dovolen vstup do budovy školy, pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření.

      Školní jídelna - od 30.11.2020 jsou žáci všech ročníků automaticky přihlášeni ke stravování. V případě potřeby tedy stravu odhlašte.

     • Létající ptačí krása

     • Vernisáž soutěžních výtvarných prací "Létající ptačí krása" se uskuteční dne 3. prosince 2020 v 16.30 v prostorách ZŠ Brána. Informace týkající se dnů otevřených dveří zveřejníme později dle aktuálního epidemiologického vývoje. Na vítěze soutěže čekají diplomy s knižní odměnou a všichni účastníci si mohou odnést malou pozornost. Jména vítězů ve všech kategoriích budou zveřejněna 30. 11. 2020 na webu školy. 

      Děkujeme všem mladým umělcům za zdařilá výtvarná díla!

     • Návrat nejmladších žáků k prezenční výuce!

     • Dne 18. 11. 2020 nastoupí 1. a 2. ročník ZŠ. V provozu je školní družina a školní jídelna. Zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány, ale budou probíhat časté vycházky na čerstvém vzduchu. Nezapomeňte nosit roušky a teplé oblečení do tříd z důvodu častého větrání. 

     • Oznámení školní jídelny

     • Žáci 1. a 2. třídy se vrací od 18.11.2020 k prezenční výuce. Od tohota data jsou automaticky přihlášeni ke stravování. V případě potřeby tedy prosíme o připadné odhlášení.

     • Zásady ohleduplného chování o podzimních prázdninách

     • Milí žáci, vážení rodiče,

      přejeme Vám příjemné prožití podzimních prázdnin. V příloze naleznete letáky pro děti od MŠMT, děkujeme, že si společně o zásadách ohleduplného chování v dnešní době promluvíte.

     • Oznámení MŠ od 26.10. do 30.10. 2020

     • Vzhledem ke všem okolnostem bude od 26. do 30.10. MŠ zavřena.

      Školní jídelna bude vařit pro veřejnost, dotované obědy pro děti ze školky lze odebírat po objednání na tel.školní jídelny. Jinak se všem dětem stravné automaticky odhlašuje.

      Od listopadu si stravné odhlašujte dle vlastní potřeby.

      Děkujeme za pochopení.

     • Výtvarná soutěž

     • Výtvarná soutěž se NERUŠÍ! 

      Pouze termín vernisáže, výstavy a dne otevřených dveří se posouvá na dobu, kdy se děti vrátí do školy. Jakmile tento termín bude známý, zveřejníme na webu nová data. Do zítřka 16. 10. přijímáme práce dětí. Nezapomeňte připsat na zadní stranu jméno, třídu a školu.

      Těšíme se!

     • Oznámení pro rodiče MŠ

     • 14.10. - 23.10.2020 je provoz MŠ od 7,30 do 16,20

      SOKOLOVNA nebude, pokračování v listopadu

      PLAVÁNÍ přerušeno, pokračování dle možností

     • Opatření k distančnímu vzdělávání od 14.10.2020

     •  Vážení rodiče,

      s lítostí oznamujeme, že od 14. 10. 2020 začíná i na naší škole distanční výuka, která je pro žáky obou stupňů ZŠ povinná. Pokud by se žáci nemohli účastnit prezenční on-line výuky, jsou rodiče povinni žáky omlouvat pomocí školního systému EduPage, tak jak je uvedeno v aktualizovaném školním řádě. 

      Plánovaný návrat do škol je 2. 11. 2020. 

      1. stupeň ZŠ

      Na prvním stupni komunikují s žáky třídní učitelé, kteří na základě domluvy zvolí nejvhodnější způsob práce. Kontrolujte prosím pravidelně své mailové schránky a zprávy ve školním systému.

      2. stupeň ZŠ

       Žáci druhého stupně se budou vzdělávat podle nového rozvrhu, který je přístupný přes webové stránky školy a systém EduPage. On-line výuka probíhá denně v hodinových blocích 8:00-9:00, 10:00-11:00 a 13:00-14:00 a skládá se jak z prezenční účasti, tak i ze samostatné práce dětí. Povinností žáků je účastnit se on-line setkání v určených časech a v časech určených pro samostatnou práci se věnovat zadaným úkolům pomocí Google Učebny (Classroom). Žáci musí úkoly odevzdávat v zadaných termínech i pokud jsou z prezenční on-line výuky omluveni.

      Nový rozvrh je oproti standardnímu rozvrhu značně zkrácený — do volných časů v rozvrhu mohou rodiče podle své úvahy zařadit další činnosti (pomoc s domácností, hru na hudební nástroje, samostatnou četbu, práci na dobrovolných úkolech apod.) I ze zdravotního hlediska bychom neradi, aby žáci trávili celé dopoledne sezením u počítače.

      V případě jakýchkoliv problémů se na nás neváhejte obrátit:

      • V případě technických problémů  (s přihlašováním, odevzdáváním úkolů) kontaktujte Judu Kaletu (juda.kaleta@zsmsbrana.cz)

      • V případě problémů s konkrétním předmětem kontaktujte příslušného vyučujícího.

      • V případě problémů s docházkou kontaktujte třídního učitele. 

     • Oznámení k provozu školní jídelny

     • Informace pro rodiče žáků ZŠ:

      Oznámení ke stravování během distanční výuky od 2.11.2020 do odvolání

      Na výše uvedené období jsou žáci ZŠ hromadně ze stravy odhlášeni.

      Zůstává ale možnost obědy odebírat za dotovanou cenu (bez režijních nákladů) za následujících podmínek:

      • odběr bude probíhat prostřednictvím jídlonosičů
      • jídlonosič dodejte do škol. jídelny 1. stravný den v rozmezí 8 – 8:15 h
      • ideálně doporučujeme mít 2 jídlonosiče, které si budete při odběru stravy střídat, jinak je možné každý den v rozmezí 8 – 8:15 h dodávat čistý jídlonosič
      • výdejní doba naplněných jídlonosičů pro žáky ZŠ je stanovena na 12:00 – 12:30 hod

       

      Informace pro cizí strávníky:

      Vzhledem k hygienickým opatřením žádáme o důsledné respektování času odběru stravy v rozmezí 11:00  11:20 h. 

      Je nutné, aby měl každý strávník 2 podespsané jídlonosiče. První jídlonosič prosím dodejte do školní jídelny nejpozději první stravný den do 8h. Při vyzvednutí naplněného jídlonosiče, necháte druhý jídlonosič na připraveném stolku u vchodu do školní jídelny na následující den.

      Preferujeme platby formou souhlasu k inkasu pro číslo účtu školní jídelny 2801237357/2010  V případě dotazů napište na e-mail: kancelar@zsmsbrana.cz.

     • Oznámení k mimořádnému opatření o distanční výuce

     • Vážení rodiče,

      po konzultacích se školským odborem Královéhradeckého kraje máme schváleno, že naše škola nemusí dělit 2. stupeň (početně odpovídá velikosti 1 třídy). Tedy po celé 2 týdny - od 12. 10. budou chodit všichni žáci 6. - 9. ročníku.

      Platí proto, že od pondělí 12. 10. 2020 se prezenčně vzdělává stále celý 2. stupeň ZŠ.

      Podzimní prázdniny začnou dříve - 26. 10. a potrvají do 30. 10.